ipekböceği

İpek , 17
Çok sevdikleri var ama hep sevdikleri pek yok genelde kararsız ,
en güzel kırmızı
fen lisesinde tembel olarak yasamaya calısan biri
buralar hep benim

Meerkats make the best photographer’s assistants

(Kaynak: catsbeaversandducks, thecasualsolipsist gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter